Laporan sehingga Januari 2017

Print Email

 

 

 

Sejak ditubuhkan pada tahun 2007 sehingga kini jumlah ahli yang telah di daftar sebagai ahli Takaful Kifaalah Warga Emas adalah seramai 160,351 orang. Berikut adalah statistic mengikut pecahan umur ahli yang berdaftar sehingga Jan 2017

 

 ahli berdaftar jan2017

 

Sehingga Jan 2017 jumlah ahli Skim Takaful Kifaalah Warga Emas Kerajaan Negeri Kelantan yang berdaftar adalah seramai 160,351 orang. Daripada jumlah ahli berdaftar itu, seramai 44,836 ahli telah meninggal dunia.

 

 Jumlah Mati Jan2017

Manakala peratusan pendaftaran mengikut umur adalah seperti berikut:

 pecahan jan2017

 

 

              

Manakala  jumlah tuntutan kematian adalah sebanyak 44,836 ahli melibatkan bayaran pampasan keseluruhan sebanyak RM77,745,000.00

.

 jumlah pampasan jan2017