Latarbelakang

Print Email

Syarikat Kifaalah Sdn Bhd ditubuhkan pada 28hb Mac 2007 yang dipertanggungjawab untuk menjadi jentera penggerak kepada program Skim Takaful Kifaalah Warga Emas. Dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK).

 

Peringkat awal Syarikat Kifaalah Sdn

Bhd bertanggungjawab untuk memproses borang-borang penyertaan Skim Takaful Kifaalah Warga Emas dan menyediakan pangkalan data berkaitan peserta Skim Takaful Kifaalah Warga Emas. Memandangkan ia mempunyai potensi untuk menjana pendapatan maka diperluaskan bukan hanya tertumpu kepada program warga emas tetapi menjalankan perniagaan Takaful.

 

Dilantik oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Takaful Ikhlas Sdn Bhd sebagai wakil korporat dalam memasarkan dua jenis perniagaan takaful iaitu Takaful Am dan Takaful Keluarga.

Kifaalah Sdn Bhd kini turut berperanan di dalam pengurusan perlindungan takaful ke atas aset dan kepentingan bagi pihak kerajaan negeri Kelantan dan keseluruhan agensinya serta syarikat berkaitan kerajaan yang dahulunya diuruselia oleh Rowstead Systems Sdn Bhd.

Digerakkan oleh 7 tenaga kerja diperingkat Pengurusan dan 4 pembantu tadbir.