Objektif

Print Email

 

  • Menyediakan dan menawarkan perkhidmatan takaful kepada semua jabatan dan agensi di bawah Kerajaan Negeri Kelantan beserta sektor korporat, swasta, badan amal dan lain-lain meliputi takaful am dan takaful keluarga.
  • Mengangkat Sistem perlindungan Kewangan Islam ( Takaful ) sebagai satu-satunya pilihan rakyat Kelantan dengan menidakkan Sistem konvensional berteraskan Riba.
  • Memastikan pendaftaran semua warga emas pemastautin di Kelantan dalam skim Kifaalah dan manfaat takaful diurus selia dengan cepat dan efisien dalam mempastikan kebajikan rakyat terbela.