Motor

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Melindungi peserta bagi kerosakan atau kehilangan kepada kenderaan dan liabiliti kepada pihak ketiga.


Perkara Dilindungi

Melindungi peserta bagi kerosakan atau kehilangan kepada kenderaan dan liabiliti kepada pihak ketiga.


Manfaat
Seksyen I - Kehilangan atau kerosakan

Peserta akan dilindungi apabila kenderaan mengalami kerosakan atau hilang dalam keadaan berikut:

 

 • Perlanggaran atau terbalik yang tidak disengajakan

 • Perlanggaran atau terbalik disebabkan oleh kerosakan teknikal

 • Perlanggaran atau terbalik disebabkan oleh haus dan lusuh

 • Kerosakan akibat hentaman oleh objek yang terjatuh dengan syarat tiada berlaku banjir, taufan, hurikan, ribut, badai, letupan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh atau lain-lain konvulsi alam semulajadi

 • Kebakaran, letupan atau kilat

 • Perbuatan mencuri dari rumah kediaman, pecah rumah atau kecurian

 • Perbuatan niat jahat

 • Dalam perjalanan (termasuk memuat atau memunggah) melalui:

  • Jalan raya, rel, jalan air pendalaman

  • Jalan laut lepas merentasi selat antara Pulau Pinang dan Tanah Besar

 

Seksyen II - Liabiliti kepada pihak ketiga

Kami juga akan mengendalikan bayaran jumlah yang mana peserta atau pemandu yang dibenarkan yang bertanggungjawab di sisi undang-undang termasuk kos dan perbelanjaan pihak yang menuntut bagi:

 

 • kematian atau kecederaan anggota yang dialami oleh pihak ketiga

 • Kerosakan harta benda akibat kemalangan disebabkan oleh penggunaan kenderaan Peserta

 

Jenis Sijil

 • Sijil Takaful Kereta Persendirian

 • Sijil Takaful Motorsikal

 • Sijil Takaful Kenderaan Komersial