Pampasan Pekerja

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Skim Takaful ini memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja terhadap kecerderaan atau penyakit yang mereka alami berpunca daripada kemalangan atau sebagainya yang berlaku ditempat kerja mereka.