Liabiliti Awam

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Skim takaful ini memberikan pampasan/gantirugi kepada Peserta bagi sebarang pembayaran yang dipertanggungjawabkan (legal liability) kerana kemalangan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan atau kerosakan harta benda pihak ketiga semasa menguruskan aktiviti perniagaan.

 

Manfaat

Kecederaan akibat daripada sesuatu kemalangan kepada seseorang yang bukan ahli keluarga peserta atau pun pekerja-pekerja peserta.

Kerosakan kepada harta benda yang bukan kepunyaan peserta, ahli keluarga peserta dan juga pekerja-pekerja peserta.

Bayaran guaman yang dikenakan semasa membuat tindakan mahkamah didalam mempertahankan tindakan keatas peserta dengan persetujuan bertulis dari syarikat.