Semua Risiko

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Takaful Semua Risiko ini adalah sijil yang memberikan perlindungan yang begitu luas dan digunapakai untuk harta benda seperti barang-barang persendirian, peralatan pejabat dan barangan yang sepertinya.

 


~Semua Risiko Kontraktor


~Semua Risiko Pembinaan


~Semua Risiko Peralatan

Manfaat
Ianya memberikan perlindungan di atas kerosakan atau kemusnahan akibat daripada kebakaran, kecurian, kemalangan dan/atau kecelakaan.