Jaminan Kejujuran

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Skim Takaful Jaminan Kejujuran melindungi peserta sekiranya berlaku kehilangan kewangan disebabkan oleh penipuan atau ketidakjujuran pekerja atau kakitangan peserta.

 

Manfaat

Ianya memberi perlindungan kepada Peserta di atas kerugian yang dialami oleh peserta atau perniagaan peserta akibat daripada angkara perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan oleh warga kerja peserta.

Risiko yang diberikan perlindungan ini hendaklah disedari atau diketahui oleh peserta di dalam masa:

  • Tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh berhenti kerja, tarikh pencen, tarikh dibuang kerja dan atau tarikh kematian warga kerja berkenaan

  • Tidak melebihi 6 bulan dari tarikh tamat sijil perlindungan
    Yang mana lebih awal